top of page

FR- Une émulsion de projets artistiques avec pour objectif la valorisation de la multitude des identités qui nous entourent via des créations, ateliers, conférences, rencontres et événements publics avec nos partenaires !

Un croisement des cultures d'ici et d'ailleurs.

NL- Een emulsie van artistieke projecten met als doel de veelheid aan identiteiten die ons omringen voor te stellen door middel van creaties, workshops, conferenties, ontmoetingen en openbare evenementen met onze partners.

Een kruispunt van culturen van hier en elders.

ccc.PNG

Défendre des formes artistiques émergentes


Opkomende kunstvormen ondersteunen 

Promouvoir et célébrer
les artistes femmes de la diaspora marocaine

Het promoten en vieren van
vrouwelijke kunstenaars van de Marokkaanse diaspora

Réinventer le paysage culturel bruxellois


Het culturele landschap van Brussel opnieuw uitvinden

S'entourer pour grandir


 

Omring jezelf met mensen om te groeien

Créations artistiques, études, événements publics..

 

Artistieke creaties, studies, openbare evenementen...

Workshops, conférences musicales, rencontres, ateliers, concerts..

Workshops, muziekconferenties, vergaderingen, workshops, concerten...

"Notre richesse, ce sont nos souvenirs"

François Hertel

"Onze rijkdom zijn onze herinneringen"

François Hertel

Dans une perspective d'évolution permanente, Halfmoon s'entoure d'amis, de voisins, partenaires culturels...

Met het oog op een constante ontwikkeling omringt Halfmoon zich met vrienden, buren, culturele partners...

  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.Instagram
bottom of page